Sipaliwini

Ko' w' go luku

Ko'w' go luku" is de enige taalcursus Sranan (Surinaams) op CD. U kunt nu op een eenvoudige manier kennis maken met het gesproken Sranan van alle dag.

Taalcursus Surinaams

cursus Surinaams De titel van de cursus, Ko' w' go luku, betekent zoveel als Laten we gaan kijken. De titel geeft ook direct de opzet weer van deze cursus: een eerste kennismaking met het Sranan. De cursus is samengesteld aan de hand van veel gebruikte zinnetjes. Met eenvoudige woorden en zinnetjes raakt de cursist vertrouwd met het idioom en de gesproken taal.
De cursus is efficiënt: Geen boekentaal, geen poëzie, geen reisbeschrijving of geschiedenisles. Wél krijgt u oefeningen voor het beluisteren en spreken van woorden en zinnetjes die u vaak nodig zult hebben. De cursus is geschreven vanuit de praktijk en is voor iedereen geschikt: onze nieuwe generatie "Surinamers", de vrienden, de collega's en mensen met plannen richting Suriname. Om aan deze cursus te beginnen is geen kennis van het Sranan nodig. De lessen bevatten geen taken voor schriftelijk werk.


Cursus bestellen

Bestel hier uw cursus. Lees meer